Õiguskantsler Ülle Madise: “Mõtle iga päev, mis on hästi, midagi alati on.” 

Triin Sooäär
Peatoimetaja

Eesti õiguskantsler Ülle Madise täidab muuhulgas ka lasteombudsmani ülesandeid ning jälgib, et laste ja noorte õigusi austataks. Kuid kes on lasteombudsman ja mis need laste õigused üldse on? Seda kõike käis uurimas Teeviit juuniori peatoimetaja Triin Sooäär.

Kes on lasteombudsman?


Sõna ombudsman pärineb Skandinaaviast. Ombuds tähendab õiguste kaitsjat ja man inimest, kelle õigusi kaitstakse. Lasteombudsman kaitseb laste õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega. Lasteombudsmani ülesannete täitmiseks on Õiguskantsleri Kantseleis laste ja noorte õiguste osakond, kus töötab 5 inimest. Lapsed ja noored saavad ka ise õiguskantsleri poole pöörduda.

Mis on Teie kui lasteombudsmani meelest oluline, et lastel oleks õnnelik lapsepõlv ja võimalus unistada? 

Mu meelest on kõige tähtsam, et lastele jääks ka nö oma aega, lihtsalt olemiseks, mõtlemiseks, oma asjade tegemiseks. Kui noorte elu liialt ära organiseerida, mitte toetada loovust ja katsetamist, läheb unistustega kitsaks.

Just unistused ja kujutlused viivad suurte avastusteni, ja teevad rõõmsaks.

Hea, kui igaüks saaks lapsepõlves proovida mõnda pilli, laulda, tantsida, maalida, leiutada, leida sobiva spordiala. Kool peaks aitama heaks inimeseks kasvada, ja toetama seda, et igaühest kujuneb ta parim versioon, sõltumata sellest, kus ja millises peres laps elab.

Milline on teie jaoks lapse õiguste konventsiooni (LÕKi) kõige olulisem punkt?

Sünnist täisealiseks saamiseni on laps inimene, kelle tundeid ja mõtteid tuleb arvestada, kelle väärikust ja väärtust austada. Kasvades peab laps saama järjest juurde kaasarääkimis- ja otsustamisvabadust ning vastutust, õppima õiguste ja kohustuste õiglast tasakaalu.

Mis on Teie soovitus, mida lapsed ise ära teha saavad, et nende enda ja teiste laste lapsepõlv õnnelikum oleks?

Ole lahe ka nendega, kellega võib-olla väga ei sõbrustata. Mõtle iga päev, mis on hästi, alati midagi on. Püüa mõista ka vanemaid ja õpetajaid.
Kui Sulle või sõbrale liiga tehakse, otsi abi. Märka, astu ligi, ütle hea sõna, toeta. Lasteabi telefon on 116 111.   

Kui saaksite ühe kuldvõtmekese, mis avaks ükskõik millise ukse või soovi – mille te avaksite?

Et igal lapsel oleks lahke ja päikseline pere ja kodu.

Lasteombudsmani 2011. aasta joonistusvõistluse „Minul on õigus…“ võidutöö: 10-aastane Artur Varul “Minul on õigus avastada uusi planeete”
Eesti õiguskantsler Ülle Madise. Foto: Õiguskantsleri kantselei
Skip to content