Kuidas õigused ja kohustused koos toimivad?

Aveli Heletuli (15)
Teeviit juunior toimetaja

Kindlasti on igaüks kuulnud midagi sellest, et meil kõigil on nii õigused kui ka kohustused. Tihti on need üksteisega seotud. Kui me vanemaks saame, on meil küll kordades rohkem kohustusi, kuid samas kasvavad ka meie õigused, viies kaalukausi tasakaalu.

Mitte keegi ei eelda üldjuhul viieaastaselt lapselt seda, et ta alati ise vastutaks selle eest, et kõik asjad kaasas oleksid, kui vanaema juurde sõitmiseks läheb. Samas ei ole viieaastasel lapsel tavaliselt õigust ilma täiskasvanu abita otsustada, kas ta üldse vanaema juurde külla võib minna.

Kui tegu oleks aga juba näiteks 10-aastase lapsega, siis oleks tema õigus vanaema juurde sõitmise üle otsustada kindlasti palju suurem. See 10-aastane laps peab siiski ka ise vastutama selle eest, et ta võtaks kaasa oma hambaharja ja vahetusriided.

Kogu meie elu jooksul on meil kõigil teatud õigused ja kohustused. Õigused jaotuvad laias laastus kaheks. Ühel pool on õigused, mis on kõigil inimestel, hoolimata sellest, kes, kus ja millised nad on. Siia kuuluvaid õigusi kutsutakse inimõigusteks, sest need on igal inimesel.

Teisel pool on aga õigused, mis sõltuvad teatud omadustest, mis konkreetsel inimesel on. Need omadused võivad olla näiteks vanus (nii kehtivad lapse õigused neile, kel vanust vähem kui 18 eluaastat) või kodakondsus, kuna teatud riigi kodanikuõigused kehtivad ainult selle riigi kodanikele.

Õigused on kirjas erinevates tähtsates ja paljude inimeste poolt tunnustatud dokumentides. Nii leiame eelmainitu näiteks Inimõiguste ülddeklaratsioonist, lapse õiguste konventsioonist ja Eesti Vabariigi põhiseadusest

Meil on kõigil mingisugused õigused ja kohustused. Iga õigusega kaasneb kohustus tagada teistele selle õiguse omanikele nende õigused. Seda isegi siis, kui Sina, õiguse omanikuna, otsustad oma õigust mitte kasutada. Sellel samal põhjusel ei tohi õpilane tundi segada – ta segab teiste õpilaste õppimist ja rikub sellega nende õigust haridusele.

Õigused ja kohustused on ühiskonnas vajalikud, et me kõik saaksime elada head ja kvaliteetset elu. Väga oluline on pidada meeles – iga õigusega kaasnevad kohustused.

Ei tohi unustada, et kõigil inimestel on õigused ja kohustused!

Saan uut teada:

Kodakondsus – inimese ja riigi vaheline seaduslik seos, kus mõlemal osapoolel on õigused ja kohustused

Lapse õiguste konventsioon (klikka sõnal)

ÜRO (Ühenenud Rahvaste Organisatsioon) inimõiguste ülddeklaratsioon – kokkulepped, mis loovad kõigile inimestele võrdsed võimalused ja reeglid, sõltumata nende nahavärvist, vanusest või rahvusest

Skip to content