Tänavune noorsootöö nädal keskendub keskkonna heaks tegutsemisele

Ootame noortega tegelevat kogukonda taas osalema üle-eestilisel noorsootöö nädalal. Juba 13. noortele ja noorsootööle pühenduv nädal keskendub keskkonna heaks tegutsemisele ning toimub 13.-19.novembril. Tänavune noorsootöö nädal kannab nime “Minu tulevik on täna”.

Sel aastal keskendutakse keskkonnasõbralikule eluviisile, kliimamuutuste leevendamise võimalustele, jätkusuutlike lahenduste tutvustamisele ning sellele kuidas panustada keskkonnahoidu. Noorteinfoportaal Teeviit ning Haridus- ja Noorteamet kutsuvad noori, noorsootöötajaid, haridus- ja huviharidustöötajaid noortega neile olulistel teemadel arutlema ning korraldama noortele tegevusi, mis on kantud noorsootöö nädala ideest. 

Nädala raames püüame aidata noortel mõtestada väljakutseid ja võimalusi, mida kliimamuutused kaasa toovad ning kuidas tegutseda keskkonna heaks ning aidata vähendada kliimamuutuste mõju meie planeedile. Seekordne noorsootöö nädal püüab leida vastuseid küsimustele:

  • Miks kliima muutumas on?
  • Mil moel see meie ümber väljendub
  • Kuidas saame  tegutseda keskkonna heaks ehk keskkonda  oma argitegevustes toetada?

Kliimamuutused mõjutavad inimeste elu üle maailma ning möödunud suvi on paraku toonud hulgaliselt ehedaid näiteid. On oluline neile tähelepanu pöörata ning mõtestada, mida me oma igapäevatarbimises muuta saaksime, et loodust ja keskkonda enam hoida.  

Kutsume kõiki korraldama noortele inspireerivaid üritusi oma kodukohas – tegevuseks või algatuseks võib olla näiteks (virtuaalne) töötuba, teemapäev, külalistund, arutelu, ideekorje või muu tegevus. Registreerimisel avaldatakse sündmus kalendris ja interaktiivsel Eesti kaardil, mis koondab nädala tegevused ühte kohta kokku. Registreeri sündmus siin ja võida põnevaid auhindu! 

Samuti kutsume üles kiitma ja tunnustama silmapaistvaid noori ning noortega töötavaid spetsialiste, kes on noorsootöösse ja noortevaldkonda panustanud. Kui tunned kedagi, kes on aktiivne, hooliv ja julge – tunnusta teda siin!

Hoia silm peal meie kodulehel www.noorsootoonadal.ee ning noorteinfoportaalil Teeviit veebis + sotsiaalmeedias Facebook, Instagram, TikTok  ja Youtube

Noorsootöö nädalat korraldab Haridus- ja Noorteamet ning tegevusi viib ellu ja koordineerib noorteinfoportaal Teeviit. Täpsustavad küsimused ja koostööettepanekud võib saata teeviit@harno.ee  või liis.enson@harno.ee 

Rohket osavõttu!

Skip to content