Polina märkab oma kolleegide tehtud tööd ja jagab tunnustust meeleldi heade tulemuste eest. Temaga koos olles ei hakka kunagi igav. Ta motiveerib oma põnevate ideedega noori kui ka noorsootöötajaid. Pidevalt otsib uusi võimalusi enese arendamiseks. Aitäh, et oled toetanud igakülgselt meie noortekeskuses Ukraina noori.